Thursday, July 16, 2015

ಸಹಿಸುವುದು ಸವಿಯುವುದು ಕಹಿಯೂಟ ಸವಿಯುವುದು (784)

ಸಹಿಸುವುದು ಸವಿಯುವುದು ಕಹಿಯೂಟ ಸವಿಯುವುದು |
ಬಹುವಾಯಿತೆಂದೆನದೆ ಕಹಿಯ ಸಹಿಸುವುದು ||
ಕಹಿ-ಸಿಹಿಗಳೆರಡಲ್ಲಮೊಂದೆಯೆನಿಪನ್ನೆಗಂ |
ಸಹಿಸುವುದು ಬಂದುದನು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೭೮೪)

(ಬಹು+ಆಯಿತು+ಎಂದು+ಎನದೆ)(ಸಿಹಿಗಳು+ಎರಡಲ್ಲಂ+ಒಂದೆ+ಎನಿಪ+ಅನ್ನೆಗಂ)

ಬಂದುದ್ದನ್ನು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಹಿಸುವುದು. ಸಿಹಿಯಾದುದನ್ನು ಸವಿಯುವುದು. ಕಹಿಯಾಗಿರುವ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡಿಯೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರುವುದು. ಇದು ನನಗೆ ಸಾಕಾಯಿತೆನ್ನದೆ ಆ ಕಹಿಯನ್ನು ತಾಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ಕಹಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿಗಳು ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ, ಎರಡೂ ನನಗೆ ಸಮಾನ ಎಂಬ ಭಾವ ಸಿದ್ಧಿಸುವವರೆಗೂ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿದ್ದು, ಬಂದುದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಸಹಿಸುತ್ತಿರು.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Enduring enduring and enjoying even bitter food
Enduring bitterness, without grumbling that it is too bitter
Enduring everything till sweetness and bitterness become the same to you,
Endure everything that comes your way – Marula Muniya (784)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment