Tuesday, July 21, 2015

ಹಳೆಯ ಮನೆ ಮಳೆಯ ಹೊಡೆತದಿನುರುಳಿ ಮಣ್ಣಪ್ಪು(785)

ಹಳೆಯ ಮನೆ ಮಳೆಯ ಹೊಡೆತದಿನುರುಳಿ ಮಣ್ಣಪ್ಪು-|
ದಿಳೆಗೆ ದಿನದಿನದ ಪಾಡದರೊಳತಿಶಯವೇಂ? ||
ಅಳಿದ ಮನೆಯನು ಮರಳಿ ಕಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಬಾಳ |
ಬೆಳಗಿದೊಡೆ ಸುಕೃತ ಕಥೆ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೭೮೫)

(ಹೊಡೆತದಿಂ+ಉರುಳಿ)(ಮಣ್ಣ್+ಅಪ್ಪುದು+ಇಳೆಗೆ)(ಪಾಡು+ಅದರೊಳ್+ಅತಿಶಯ+ಏಂ)

ಒಂದು ಹಳೆಯ ಮನೆಯು ಮಳೆಯ ಹೊಡೆತದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಭೂಮಿ(ಇಳೆ)ಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಅದರ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಅವಸ್ಥೆಗಳೂ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯೇನಲ್ಲ? ಬಿದ್ದು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಿರುವ ಮನೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಎತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿ ಅದರಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವವರ ಬಾಳು ಬೆಳಗುವಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ಪುಣ್ಯದ ಕೆಲಸ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

An old house crumbling under heavy rain
And becoming one with the earth is an everyday occurrence
And there’s no wonder in it, But reconstructing the fallen house
And lighting up one’s life is noble righteous act- Marula Muniya (785)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment