Friday, October 21, 2011

ಶಿಲೆಯೊ ಮೃತ್ತಿಕೆಯೊ ಸೌಧವೊ ಕಾಲುಕಸ ಧೂಳೊ (91)


ಶಿಲೆಯೊ ಮೃತ್ತಿಕೆಯೊ ಸೌಧವೊ ಕಾಲುಕಸ ಧೂಳೊ |
ಬಳುಕು ಲತೆಯೋ ಮರನೊ ಒಣ ಸೌದೆ ತುಂಡೋ ||
ಲಲಿತ ಸುಂದರಿಯೊ ಸಾಧುವೋ ವೀರಸಾಹಸಿಯೊ |
ಚಲವೊ ಜಡವೋ (ಶಿವನೆ)- ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೯೧)

ಕಲ್ಲೋ(ಶಿಲೆ), ಮಣ್ಣೋ (ಮೃತ್ತಿಕೆ), ಒಂದು ಬೃಹತ್ ಸೌಧವೋ, ಕಾಲಿನ ಕಸದ ಧೂಳೋ, ಬಳುಕುವ ಬಳ್ಳಿಯೋ, ಮರವೋ, ಒಣಗಿದ ಸೌದೆಯ ತುಂಡೋ, ಮನೋಹರವಾದ ಸುಂದರಿಯೋ, ಸಾಧು ಸಂತನೋ, ವೀರ ಸಾಹಸಿಯೋ, ಚಲಿಸುವ ವಸ್ತುವೋ ಅಥವಾ ಜಡರೂಪಗಳೋ, ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ವಿವಿಧ ರೂಪಗಳಷ್ಟೆ.

No comments:

Post a Comment