Tuesday, July 1, 2014

ಬೆತ್ತಲೆಯೆ ನೀಂ ಬಂದೆ ಬೆತ್ತಲೆಯೆ ನೀಂ ಪೋಪೆ (637)

ಬೆತ್ತಲೆಯೆ ನೀಂ ಬಂದೆ ಬೆತ್ತಲೆಯೆ ನೀಂ ಪೋಪೆ |
ವಸ್ತ್ರವೇಷಗಳೆಲ್ಲ ನಡುವೆ ನಾಲ್ಕು ದಿನ ||
ಚಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಿನ್ನನೇರಿಪ ಮುನ್ನ ನೀನಾಗಿ |
ಕಿತ್ತೆಸೆಯೊ ಕಂತೆಗಳ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೬೩೭)

(ವಸ್ತ್ರವೇಷಗಳು+ಎಲ್ಲ)(ನಿನ್ನನು+ಏರಿಪ)(ಕಿತ್ತು+ಎಸೆಯೊ)

ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ನೀನು ಬಂದದ್ದು ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿಯೇ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ನೀನು ಹೋಗುವುದೂ ಬೆತ್ತಲೆಯಾಗಿಯೇ ಹೌದು. ಮಧ್ಯ ಇರುವಷ್ಟು ಸಮಯ ನಿನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಬರೆಗಳನ್ನು ತೊಡಿಸಿ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಿದ್ದೀಯೆ. ನಿನ್ನನ್ನು ಚಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹಾಕುವ ಮುಂಚೆ ನೀನಾಗಿ ನೀನೇ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂತೆಗಳನ್ನೂ ಕಿತ್ತೆಸೆದು ಮುಕ್ತನಾಗು.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Naked you come to this world and naked you depart it
All clothes and guises are only for a few days in between
Throw off all your burdens yourself
Before you are lifted up to the bier – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment