Tuesday, July 8, 2014

ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಭೇದ ನೋಡು ಪರಸ್ಪರೋದ್ರೋಕಿ (641)

ಸ್ತ್ರೀ ಪುರುಷ ಭೇದ ನೋಡು ಪರಸ್ಪರೋದ್ರೋಕಿ |
ರೂಪಗುಣ ವಿವಿಧತೆಯಿನನ್ಯೋನ್ಯ ವಾಂಛೆ ||
ಸಂಪೂರ್ಣವಹುದೊಂದು ಜೀವವಿನ್ನೊಂದೊದವೆ |
ತಾಪವಂತೊದವದಿರೆ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೬೪೧)

(ಪರಸ್ಪರ+ಉದ್ರೋಕಿ)(ವಿವಿಧತೆಯಿನ್+ಅನ್ಯೋನ್ಯ)(ಸಂಪೂರ್ಣ+ಅಹುದು+ಒಂದು)(ಜೀವ+ಇನ್ನೊಂದು+ಒದವೆ)(ತಾಪ+ಅಂತುಉ+ಒದವದೆ+ಇರೆ)

ಗಂಡು ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸು. ಆ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಒಬ್ಬರಿಂದೊಬ್ಬರು ಉದ್ರೇಕಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅಂಗಾಂಗ ರೂಪ ಮತ್ತು ಮನೋಭಾವಗಳ ವಿವಿಧತೆಯಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ಬಯಕೆ, ಪ್ರೀತಿಗಳುಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಒಂದು ಜೀವವು ಇನ್ನೊಂದು ಜೀವವನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸಮೃದ್ಧಿ(ಒದವು) ಹೊಂದಿದರೆ ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಸಂಕಟ(ತಾಪ)ವುಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

The dissimilarities between man and woman ignite mutual fascination,
Desire for each other due to differences in physical features and natures,
Man or woman each becomes complete only when aided by the other
But anguish burns in each other when unaided by the other – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment