Friday, January 9, 2015

ಪಾರವಿಲ್ಲದಿಹ ಚೈತನ್ಯರಾಶಿಯೊ ಜೀವ (717)

ಪಾರವಿಲ್ಲದಿಹ ಚೈತನ್ಯರಾಶಿಯೊ ಜೀವ |
ಬೇರಿನಾ ಬೇರೆ ನೀನೆಂತರಿವೆ? ಕರಿದೆ? ||
ತಾರೆಯಳೆವಣುವೊಡೆವ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆಟುಕದದು |
ಆರರಿವರದರಿರವ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೭೧೭)

(ಪಾರ+ಇಲ್ಲದೆ+ಇಹ)(ನೀನ್+ಎಂತು+ಅರಿವೆ)(ತಾರೆಯ+ಅಳೆವ+ಅಣುವ+ಒಡೆವ)(ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ+ಎಟುಕದು+ಅದು)

ಎಲ್ಲೆಯಿಲ್ಲದಿರುವ ಚೇತನ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವ ರಾಶಿ ಈ ಜೀವವೆನ್ನುವುದು. ಬೇರುಗಳ ಬೇರನ್ನು, ಎಂದರೆ, ಮೂಲದ ಮೂಲವನ್ನು ನೀನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ? ಅದು ಕಪ್ಪಾಗಿರುವುದೇನು? ನಕ್ಷತ್ರಗಳನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮತ್ತು ಅಣುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸುವ ಯಂತ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿದವರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ?
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

The soul is an infinite sea of dynamic energy,
How can you know the mother root of all roots? Is it ever possible?
The machines measuring stars and splitting atoms cannot touch it,
Who can know its nature and existence? – Marula Muniya (717)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment