Thursday, May 7, 2015

ತಬ್ಬಿಕೊಳದಿರು ಹಸುಳೆ ನಿನ್ನದಾದೊಡಮದನು (770)

ತಬ್ಬಿಕೊಳದಿರು ಹಸುಳೆ ನಿನ್ನದಾದೊಡಮದನು |
ತಬ್ಬಲಿಯ ಮುಂದೆ ಅವನೆದೆಯೊಳದರಿಂದೆ ||
ಅಬ್ಬೆ ತನಗಿಲ್ಲ ತನ್ನನು ಕೇಳ್ವರಿಲ್ಲೆನ್ನು- |
ವುಬ್ಬೆಗಂ ಪುಟ್ಟೀತು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೭೭೦)

(ತಬ್ಬಿಕೊಳದೆ+ಇರು)(ನಿನ್ನದು+ಆದೊಡಂ+ಅದನು)(ಅವನ+ಎದೆಯೊಳ್+ಅದರಿಂದೆ)(ಕೇಳ್ವರ್+ಇಲ್ಲ+ಎನ್ನುವ+ಉಬ್ಬೆಗಂ)

ಮಗುವು ನಿನ್ನದೇ ಆದರೂ ಸಹ, ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬ ತಂದೆತಾಯಿಗಳಿಲ್ಲದಿರುವ ತಬ್ಬಲಿ ಮಗುವಿನ ಮುಂದೆ ತಬ್ಬಿಕೊಂಡು ಮುದ್ದಿಸಬೇಡ. ಏಕೆಂದರೆ ಆವಾಗ ಆ ತಬ್ಬಲಿಯ ಹೃದಯದ ಒಳಗಡೆ ತನಗೆ ತಾಯಿ (ಅಬ್ಬೆ) ಇಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಎನ್ನುವ ದುಃಖ ಮತ್ತು ದುಮ್ಮಾನಗಳು (ಉಬ್ಬೆಗ) ಹುಟ್ಟಬಹುದು.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Embrace not the child, though it is your own
In front of an orphan as his heart may burn
With the feeling that he is motherless and there’s none
To look after him – Marula Muniya (770)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat) #dvg,#kagga

No comments:

Post a Comment