Thursday, February 7, 2013

ನಟರಾಜನಂಗಾಂಗವಿಕ್ಷೇಪದಲಿ ಮೇಯ (364)

ನಟರಾಜನಂಗಾಂಗವಿಕ್ಷೇಪದಲಿ ಮೇಯ - |
ಘಟನೆಗಂ ಮಾಪಕನ ನಯನ ಚಾಲನೆಗಂ ||
ತ್ರುಟಿಮಾತ್ರದನಿವಾರ್ಯ ಭೇದವಿರೆ ವಿಜ್ಞಾನ |
ಪಟುತೆ ನಿಷ್ಫಲವಲ್ಲಿ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೬೪)

(ನಟರಾಜನ+ಅಂಗಾಂಗ)(ತ್ರುಟಿಮಾತ್ರದ್+ಅನಿವಾರ್ಯ)(ಭೇದ+ಇರೆ)(ನಿಷ್ಫಲ+ಅಲ್ಲಿ)

ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಶಿವನ ಅಂಗಾಂಗಗಳ ಕ್ಷೋಭೆ(ವಿಕ್ಷೇಪ)ಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಿಳಿವಿಗೆ ಎಟುಕಬಹುದಾದ ಮತ್ತು ಅಳೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾದ ಘಟನೆಗಳಿಗೂ ಮತ್ತು ಇವುಗಳನ್ನು ನೋಡುವವನ (ಮಾಪನ) ಕಣ್ಣುಗಳ ಚಲನಶಕ್ತಿಗೂ, ಸ್ವಲ್ಪ (ತ್ರುಟಿ) ಮಾತ್ರ ತಪ್ಪಿಸಿಲಾಗದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದ್ದರೆ, ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ(ಪಟುತೆ)ವು ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

There can be an inevitable point space difference between
The knowledge movement of the body of Nataraja
The Cosmic Dancer and the eye movement of the measuring observer
In such a situation, even the scientific skills becomes futile – Marula Muniya (364)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)
 

No comments:

Post a Comment