Monday, December 1, 2014

ಸವಿ ಬಾಯಿಗೊಪ್ಪುವುದು ಮತ ಮನಸಿಗೊಪ್ಪುವುದು (702)

ಸವಿ ಬಾಯಿಗೊಪ್ಪುವುದು ಮತ ಮನಸಿಗೊಪ್ಪುವುದು |
ಅವರವರ ಶುಚಿ ರುಚಿಗಳವರವರ ದಾರಿ ||
ಬವರವೇತಕ್ಕಿಲ್ಲಿ ಶಿವಗುಡಿಯ ಮಾರ್ಗದಲಿ |
ವಿವಿಧ ಮನ ವಿವಿಧ ಮತ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೭೦೨)

(ಬಾಯಿಗೆ+ಒಪ್ಪುವುದು)(ಮನಸಿಗೆ+ಒಪ್ಪುವುದು)(ಬವರವು+ಏತಕ್ಕೆ+ಇಲ್ಲಿ)

ರುಚಿಯಾಗಿರುವ ಪದಾರ್ಥವು ನಾಲಗೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಅವರವರ ನೈರ್ಮಲ್ಯ, ಪಾವಿತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ಸವಿಗಳು ಅವರವರಿಗೇ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಎಲ್ಲರೂ ಪರಮಾತ್ಮನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾದಾಟ-ತಿಕ್ಕಾಟಗಳು ಏಕೆ? ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಮನಸ್ಸುಗಳಿದ್ದಂತೆ ನಾನಾ ಬಗೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಕಾದಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

That which is agreeable to your tongue is delicious,
That which is agreeable to your mind is your conviction,
Every one chooses his path depending on his taste and purity
Why should we fight on the way to God’s temple?
As many minds so many faiths – Marula Muniya (702)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment