Monday, December 22, 2014

ಕುಸುಮ ಕಣ್‍ಮೂಗಿಂಗೆ ವಿಶದ ಕಸದೊಳು ಲೀನ (709)

ಕುಸುಮ ಕಣ್‍ಮೂಗಿಂಗೆ ವಿಶದ ಕಸದೊಳು ಲೀನ |
ವಿಶದ ರಸನೆಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಕಬ್ಬಿನಲಿ ಲೀನ ||
ಕುಶಲಗುಣದಿಂ ವಿಶದ ಜಗದ ಜೀವದಿ ಲೀನ |
ಹೆಸರು ಬೇಡೊಳಿತಿರಲಿ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೭೦೯)

(ಬೇಡ+ಒಳಿತು+ಇರಲಿ)

ಹೂವು(ಕುಸುಮ) ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಮತ್ತು ಮೂಗುಗಳಿಗೆ ಚೆಲುವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅದು ಬಾಡಿಹೋದ ನಂತರ ಕಸದೊಳಗೆ ಸೇರಿ ಅದರ ಇರುವಿಕೆಯೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಬೆಲ್ಲದ ಸವಿಯು ನಮ್ಮ ನಾಲಿಗೆ(ರಸನೆ)ಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾದರೂ, ಅದು ಕಬ್ಬಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ನಮಗೆ ಕಾಣಿಸದಂತಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಣ್ಮೆಯಿಂದ ಸಫಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡು ಜಗತ್ತಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸದೆ ಸದಾ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಒಳಿತನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರು.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

A flower is conspicuous for eyes and nose but it becomes unseen in rubbish
Jaggery can be tasted by tongue but in sugarcane it remains unseen
One becomes well-known with his excellent virtues
And becomes one in the life of the world,
Shun name and fame but cling to goodness – Marula Muniya (709)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment