Wednesday, September 5, 2012

ಮೊದಲು ನಾನೆನಗೆ ಮೊದಲೂಟ ಮೊದಲಿನ ಪೀಠ (274)

ಮೊದಲು ನಾನೆನಗೆ ಮೊದಲೂಟ ಮೊದಲಿನ ಪೀಠ |
ಮೊದಲು ನಾನೆನ್ನವರು ಬಳಿಕ ಉಳಿದವರು ||
ಇದು ಲೋಕದೆಲ್ಲ ಕಲಹಗಳ ದುಃಖದ ಮೂಲ |
ಅದುಮಿಕೊ ಅಹಂತೆಯನು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೨೭೪)

(ನಾನ್+ಎನಗೆ)(ಮೊದಲ್+ಊಟ)(ನಾನ್+ಎನ್ನವರು)(ಲೋಕದ+ಎಲ್ಲ)

ಮೊದಲು ನಾನು. ಮೊದಲು ನನಗೆ ಊಟವನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು. ಮೊದಲಮಣೆ ನನಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿರಬೇಕು. ಮೊದಲು ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನವರು, ನಂತರ ಉಳಿದವರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸೋಣ. ಈ ಬಗೆಯ ಅಹಂಭಾವನೆಗಳು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಜಗಳ ಮತ್ತು ದುಃಖಗಳ ಮೂಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅದುಮಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿರು.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

First I, server the dinner first to me and offer the first seat to me,
I and my people first and all others afterwards
This attitude is the root of all fights and sorrows in the world
Subdue this Ego – Marula Muniya (274)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment