Thursday, September 6, 2012

ನಾನು ನಾನೆಂದುರುಬಿ ನೋಡು ನಿನ್ನಿಕ್ಕೆಲದಿ (275)

ನಾನು ನಾನೆಂದುರುಬಿ ನೋಡು ನಿನ್ನಿಕ್ಕೆಲದಿ |
ನಾನು ನಾನುಗಳ ಮರು ಬೊಬ್ಬೆ ಕೆರಳಿಹುದು ||
ನಾನು ನೀನುಗಳ ಬೊಬ್ಬೆಯೆ ಲೋಕದಲಿ ಹಬ್ಬ |
ಕ್ಷೀಣವಾಗಲಿ ನಾನು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೨೭೫)

(ನಾನ್+ಎಂದು+ಉರುಬಿ)(ನಿನ್ನ+ಇಕ್ಕೆಲದಿ)(ಕ್ಷೀಣ+ಆಗಲಿ)

ನಾನು, ನಾನು ಎಂದು ರಭಸದಿಂದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು (ಉರುಬಿ) ನಿನ್ನ ಎರಡೂ ಪಕ್ಕಗಳನ್ನೂ ನೋಡಿದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ನಾನು ನಾನುಗಳ ಮರು ಕೂಗಾಟ ಮತ್ತು ಕೆರಳುವಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀನು ಕಾಣುತ್ತೀಯೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ನಾನು ಮತ್ತು ನೀನುಗಳ ಒದರಾಟಗಳೇ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಮೆರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ’ನಾನು’ ಎಂಬ ಅಹಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಸೊರಗಿಹೋಗಲಿ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

You are shouting I, I, I, see your two sides,
Irritated people are also shouting I, I, I
Riotous revelry in the shouting world of I and you
May the egoistic I wane away – Marula Muniya (275)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment