Tuesday, March 10, 2015

ಊರ ಕೈ ಹಸುಳೆ ನೀಂ ನೂರಡಿಗೆ ಮೆಟ್ಟುಶಿಲೆ (737)

ಊರ ಕೈ ಹಸುಳೆ ನೀಂ ನೂರಡಿಗೆ ಮೆಟ್ಟುಶಿಲೆ |
ಪೂರಕವೊ ನಿನ್ನ ಬಾಳ್ಗುಳಿದ ಲೋಕದ ಬಾಳ್ ||
ಓರೊಂಟಿಯಿರುವೆವೆನ್ನುವೆಯ ಅದು ಬಾಳ್ವೆಯೇಂ? |
ಮಾರಕವೊ ಬೇರೆತನ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೭೩೭)

(ನೂರ್+ಅಡಿಗೆ)(ಬಾಳ್ಗೆ+ಉಳಿದ)(ಓರ್+ಒಂಟಿ+ಇರುವೆ+ಎನ್ನುವೆಯ)

ನೀನು ಊರಿನ ಕೈ ಮಗು. ನೂರಾರು ಜನರ ಅಡಿಗಳಿಗೆ ತುಳಿಯುವ ಕಲ್ಲಾಗುತ್ತೀಯೆ (ಮೆಟ್ಟುಶಿಲೆ). ಆದುದ್ದರಿಂದ ನಿನ್ನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಉಳಿದವರ ಜೀವನವು ಆಸರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನನಗೆ ಇನ್ಯಾರೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗೇ ಇರುವೆನೆಂದು ಹೇಳುವುಯೇನು? ಒಂಟಿ ಬಾಳು ಒಂದು ಬಾಳೇನು? ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರುವುದು ನಿನ್ನ ನಾಶನ(ಮಾರಕ)ಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

You are a foster child of the community and a stepping stone for hundreds of feet.
The life of the world supports and complements your life,
Do you wish to live all alone and aloof? Is such life worthwhile?
Separateness is ruinous – Marula Muniya (737)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment