Wednesday, February 22, 2012

ಸತ್ಯವೊಂದನೆ ಕೇಳ್ವ ಹಟದ ನೆವದಿಂ ಹೆರರ (165)

ಸತ್ಯವೊಂದನೆ ಕೇಳ್ವ ಹಟದ ನೆವದಿಂ ಹೆರರ |
ಕುತ್ಸಿತವ ಹೇಳಿಸು(ತೊಳಗೆ) ನಗುವರಿರರೆ ||
ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕಳುಕುವಾಶೆಗಳು ಮನಸಿನ ಕುಳಿಯ |
ಗುಪ್ತದಿಂ ಚೇಷ್ಟಿಸವೆ? - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೧೬೫)
 
(ಹೇಳಿಸುತ+ಒಳಗೆ)(ನಗುವರ್+ಇರರೆ)(ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಕೆ+ಅಳುಕುವ+ಅಶೆಗಳು)
 
ನಿಜವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೇಳುವ ಹಟದ ನೆಪದಿಂದ, ಬೇರೆಯವರ (ಹೆರರ) ನಿಂದೆಗಳನ್ನು(ಕುತ್ಸಿತ) ಹೇಳುತ್ತಾ ಒಳಗಡೆ ನಗುವರು ಇರಲಾರರೇನು? ಎದುರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಲು ಹಿಂಜರಿಯುವ (ಅಳುಕುವ) ಬಯಕೆಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗೆ ಅಡಗಿರುವ ಆಸೆ(ಗುಳಿ)ಗಳನ್ನು ಗುಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ (ಗುಪ್ತದಿಂ) ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಲಾರವೇನು?

No comments:

Post a Comment