Wednesday, April 4, 2012

ನೀನೊರೆವ ತತ್ತ್ವಗಳ ನಿನ್ನುನ್ನತೋಕ್ತಿಗಳ (186)

ನೀನೊರೆವ ತತ್ತ್ವಗಳ ನಿನ್ನುನ್ನತೋಕ್ತಿಗಳ |
ನೀನಾನುಮನ್ಯೂನದಿಂ ಚರಿಸಲಾಯ್ತೇಂ ? ||
ಊನವಲ್ಲಿರ‍್ದೊಡೇಂ ಕಾಲಾನುಕಾಲದ |
ಧ್ಯಾನದಿಂ ಸಿದ್ಧಿಯೆಲೊ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೧೮೬)

(ನೀನ್+ಒರೆವ)(ನಿನ್ನ+ಉನ್ನತ+ಉಕ್ತಿಗಳ)(ನೀನಾನುಂ+ಅನ್ಯೂನದಿಂ)(ಚರಿಸಲ್+ಆಯ್ತೇಂ)(ಊನ+ಅಲ್ಲಿ+ಇರ‍್ದೊಡೇಂ)

ನೀನು ಹೇಳುವ (ಒರೆವ) ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮಾತುಗಳನ್ನು ನೀನಾದರೂ ಯಾವ ವಿಧವಾದ ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳಿಲ್ಲದೆ, ನಡೆಸಲಾಯಿತೇನು ? ಇವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕುಂದು, ಕೊರತೆ (ಊನ)ಗಳಿದ್ದರೂ ಸಹ ಬಹಳ ಕಾಲದ ಚಿಂತನೆಯಿಂದ ನೀನು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಲಾದೀತು.

No comments:

Post a Comment