Friday, June 28, 2013

ವ್ಯಷ್ಟಿಮೌಲ್ಯವ ಮರೆಯದಿರ‍್ಪ ರಾಷ್ಟ್ರಸಮಷ್ಟಿ (453)

ವ್ಯಷ್ಟಿಮೌಲ್ಯವ ಮರೆಯದಿರ‍್ಪ ರಾಷ್ಟ್ರಸಮಷ್ಟಿ |
ರಾಷ್ಟ್ರಋಣವನು ಮರೆಯದಾ ಪ್ರಜಾ ವ್ಯಷ್ಟಿ ||
ನಷ್ಟಬರೆ ಶಿಷ್ಟಿ ಲಾಭವದೆಂಬ ಸಮದೃಷ್ಟಿ |
ತುಷ್ಟಿಕರವೋ ಜಗಕೆ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೪೫೩)

(ಮರೆಯದೆ+ಇರ‍್ಪ)(ಮರೆಯದ+ಆ)(ಲಾಭ+ಅದು+ಎಂಬ)

ಬಿಡಿಮನುಷ್ಯನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಮರೆಯದಿರುವುದಕ್ಕೆ ದೇಶದ ಸಾಮೂಹಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಪ್ರತೀಕ. ಹಾಗೆಯೇ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಋಣವನ್ನು ಮರೆಯದಿರುವಂತಹುದು ದೇಶದ ಪ್ರಜಾಲಕ್ಷಣ. ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವುಂಟಾದಾಗ ಅದು ಸತ್ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂಬ ಸಮತಾದೃಷ್ಟಿ. ಇವು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತವೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

The body politic that does not forget the values of the individuals
The individuals who don’t forget their national obligations
The balanced view that the balance remaining after the loss itself is profit
Are all conducive to the welfare of the world – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment