Monday, July 1, 2013

ಒರುವನನುಮೆಣಿಸುವಳು ಪೋಲು ಮಾಡಳ್ ಪ್ರಕೃತಿ (454)

ಒರುವನನುಮೆಣಿಸುವಳು ಪೋಲು ಮಾಡಳ್ ಪ್ರಕೃತಿ |
ಕುರುಡೆರಕವವಳೆಸಕವಲ್ಲ ಮರೆಯದವಳ್ ||
ಇರಿಸಿರ‍್ಪಳೋರೋರ‍್ವನೊಳುಮವನು ತನ್ನ ತಾಂ |
ಪೊರೆದುಕೊಳೆ ಕೀಲೊಂದ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೪೫೪)

(ಒರುವನನುಂ+ಎಣಿಸುವಳು)(ಕುರುಡು+ಎರಕವು+ಅವಳ್+ಎಸಕವಲ್ಲ)(ಮರೆಯದ+ಅವಳ್)(ಇರಿಸಿರ‍್ಪಳು+ಓರೋರ‍್ವನೊಳಂ+ಅವನು)(ಕೀಲ್+ಒಂದ)

ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬಳನ್ನೂ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ. ಅವಳು ದುಂದುವೆಚ್ಚವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳು ಕುರುಡು ಎರಕದಚ್ಚಿನಂತೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲ. ಅವಳು ಏನನ್ನೂ ಮರೆಯುವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಲ್ಲೂ ತನ್ನನ್ನು ತಾನೇ ಕಾಪಾಡಿ(ಪೊರೆ)ಕೊಳ್ಳುವ ಕೀಲೊಂದನ್ನು ಇರಿಸಿದ್ದಾಳೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Nature counts each and everyone and she wastes nothing
Her’s is not a blind mould, but she in everyone has preserved
A device that enables him to look after himself
She forgets no one- Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment