Tuesday, July 16, 2013

ತಾಯಾಗಿ ಮಗುವಾಗಿ ತಂದೆ ಸೋದರರಾಗಿ (465)

ತಾಯಾಗಿ ಮಗುವಾಗಿ ತಂದೆ ಸೋದರರಾಗಿ |
ಪ್ರೇಯಾಸಿಯುಮಾಗಿ ಕೆಳೆಯಾಗಿ ಪಗೆಯಾಗಿ ||
ಹೇಯದಾ ಧ್ಯೇಯದಾ ಬಾಂಧವ್ಯ ಕೋಟೆಯಲಿ |
ಮಾಯೆ ಪಿಡಿವಳು ನಿನ್ನ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೪೬೫)

ತಾಯಿಯಾಗಿ, ಮಗುವಾಗಿ, ತಂದೆಯಾಗಿ, ಸೋದರರಾಗಿ, ಪ್ರೇಯಸಿಯಾಗಿ, ಸ್ನೇಹಿತ(ಕೆಳೆ)ರಾಗಿ, ಶತ್ರು(ಪಗೆ)ಗಳಾಗಿ, ಈ ರೀತಿ ನಾನಾ ರೂಪಗಳಲ್ಲಿ ತ್ಯಜಿಸಲು (ಹೇಯ) ತಕ್ಕುದಾದ ಮತ್ತು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಕೋಟ್ಯಾಂತರ ನೆಂಟಸ್ತಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಯೆಯು ನಿನ್ನನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯುತ್ತಾಳೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

In the forms of mother, child, father and brothers
In the forms of the beloved, friend and foe
In the fortress of such relationships, Detestable and exemplary
Maya makes you captive – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment