Thursday, July 25, 2013

ಮಾಯಾತ್ಯಯಿತೆಯಲ್ತೆ ಪುರುಷಸಿದ್ಧಿಯ ಶಿಖರ (472)

ಮಾಯಾತ್ಯಯಿತೆಯಲ್ತೆ ಪುರುಷಸಿದ್ಧಿಯ ಶಿಖರ |
ನ್ಯಾಯವಕ್ಕುಂ ಜ್ಞಾನರಾಸಿಕ್ಯವದಕೆ ||
ಪ್ರೇಯಸಿಯೊಳಿನಿತೊಲಿದು ಮತ್ತಿನಿತ್ತಾಳ್ವವೊಲು |
ಮಾಯೆಯನು ಗೆಲುವುದೆಲೊ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (472)

(ಮಾಯಾತ್ಯಯಿತೆ+ಅಲ್ತೆ)(ನ್ಯಾಯ+ಅಕ್ಕುಂ)(ಜ್ಞಾನರಾಸಿಕ್ಯ+ಅದಕೆ)(ಪ್ರೇಯಸಿಯೊಳ್+ಇನಿತು+ಒಲಿದು)(ಮತ್+ಇನಿತು+ಅಳ್ವವೊಲು)(ಗೆಲುವುದು+ಎಲೊ)

ಮಾಯೆಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಅದನ್ನು ದಾಟಿ ಹೋಗುವುದೇ (ಮಾಯಾತ್ಯಯಿತೆ) ಮನುಷ್ಯನು ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದ ಗುರಿಯ ತುತ್ತ ತುದಿ. ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅವನಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸವಿಯುವ ಗುಣ. ಪ್ರೇಯಸಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಲಿದು ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಳುವಂತೆ ಮಾಯೆಯನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬೇಕು.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Is not overcoming Maya, the principle of human achievement?
Intense love of knowledge facilities this accomplishment.
Now with a little love and then with a little force as you win over your beloved
You should conquer Maya – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment