Thursday, July 11, 2013

ತಾಯೊಲುಮೆ ಕಣ್ಣಾಗಿ ತಂದೆಯೊಳ್ನುಡಿಯಾಗಿ (462)

ತಾಯೊಲುಮೆ ಕಣ್ಣಾಗಿ ತಂದೆಯೊಳ್ನುಡಿಯಾಗಿ |
ಪ್ರೇಯಸಿಯ ನಗುವಾಗಿ ಸುತ ಮಮತೆಯಾಗಿ ||
ಗಾಯನ ಕಲಾ ಕಾವ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಾಭಿರುಚಿಯಾಗಿ |
ಮಾಯೆ ಸುಳಿದಾಡುವಳೊ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೪೬೨)

(ತಾಯ+ಒಲುಮೆ)(ತಂದೆಯ+ಒಳ್ನುಡಿ+ಆಗಿ)

ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕಣ್ಣುಗಳಾಗಿ, ತಂದೆಯು ಹೇಳುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾತುಗಳಾಗಿ, ತನ್ನ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರಳಾದವಳ ನಗುವಾಗಿ, ಮಗ(ಸುತ)ನ ಮಮತೆಯಾಗಿ, ಸಂಗೀತ, ಕಲೆ, ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ರಸಾಸ್ವಾದನ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಮಾಯೆಯು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಾಳೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

As the loving eyes of mother and father’s kind advice
As the lilting laughter of wife and the affection of son,
As interest in music, arts, poetry and sciences
Maya, is moving about – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment