Tuesday, July 2, 2013

ಎರಕದಚ್ಚಿನ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಗಣನೆಯ ಮೀರಿ (455)

ಎರಕದಚ್ಚಿನ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಗಣನೆಯ ಮೀರಿ |
ಸರಕಮಾಳ್ಪ ಪ್ರಕೃತಿಗೊಂದು ಪುರುಳೇನು? ||
ನರಕುಲದೊಳವಳದೊರ್ವನ ಬೆಲೆಯ ಲೆಕ್ಕಿಪಳೆ? |
ಓರುವನೇನೆನ್ನುವೆಯೊ? - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೪೫೫)

(ಎರಕದ+ಅಚ್ಚಿನ)(ಸರಕು+ಮಾಳ್ಪ)(ಪುರುಳ್+ಏನು)(ನರಕುಲದೊಳ್+ಅವಳು+ಅದು+ಒರ್ವನ)(ಓರುವನ್+ಏನು+ಎನ್ನುವೆಯೊ)

ಒಂದಾದ ಮೇಲೊಂದಂತೆ ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಎರಕಹಾಕುವ ಅಚ್ಚಿನ ಯಂತ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಸರಕನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಇರುವ ಸಾರಪದಾರ್ಥವು ಯಾವುದು? ಮನುಷ್ಯ ಪೀಳಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಒಬ್ಬನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಳೇನು? ಎಂದಮೇಲೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಯಾವ ಲೆಕ್ಕ ಎನ್ನುವೆಯೇನು?
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Countless objects Nature produces in Her mould
Is anyone among these indispensable and invaluable to Her?
Does she reckon the value of each and every individual in mankind?
What do you say oh individual? – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment