Wednesday, October 8, 2014

ಬಾಲದೊಳೊ ಬೆನ್ನಿನೊಳೊ ಕಣ್ಗೆದ್ದು ಕಾಣದೆಡೆ (675)

ಬಾಲದೊಳೊ ಬೆನ್ನಿನೊಳೊ ಕಣ್ಗೆದ್ದು ಕಾಣದೆಡೆ |
ತೋಳಿನೊಳೊ ತೊಂಡಿಲೊಳೊ ಮೆಯ್ಯಮುದುರಿನೊಳೊ ||
ಜಾಲಾಗಿ ಜುಂಗಾಗಿ ಸಿಗುರಾಗಿ ಸುಳಿಯಾಗಿ |
ಬಾಳ ತೆನೆಯೆದ್ದೀತೊ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೬೭೫)

(ಮೆಯ್ಯಮುದುರಿನ+ಒಳೊ)

ಬಾಲದೊಳಗೆ, ಬೆನ್ನಿನಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕಾಣಿಸದಂತಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ, ತೋಳಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ, ಶಿರೋಭೂಷಣ(ತೊಂಡಿಲು)ದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ದೇಹದ ಮುದುರುಗಳಲ್ಲಿ ಬಲೆಯಂತೆ, ನಾರುಗಳಂತೆ, ಸಿಬುರು ಚಕ್ಕೆಗಳಂತೆ, ಸುತ್ತು ಸುತ್ತುಗಳಂತೆ ಜೀವನದ ಸಾರ (ಬಾಳ ತೆನೆ) ಬಾಳತೆನೆ ಇರಬಹುದು. ಸರಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ನೋಡು.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

The corn-ear bunch of human life may be in a place
That doesn’t strike the eyes; it may be in the tail or on the back,
It may be in the arm or in the crest, or in any body fold
It may be like webs, fibres, splinters or spirals – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment