Monday, October 20, 2014

ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಸತ್ಯವನು ಬಿಡದೊಂದು ದುಡಿಮೆ (682)

ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ ಸತ್ಯವನು ಬಿಡದೊಂದು ದುಡಿಮೆ |
ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದಿಹ ಗೆಳತಿ ಕಷ್ಟ (ದಿನಗಳಿಗೆ) ||
ಸೃಷ್ಟೀಶಭಕ್ತಿ - ಈ ಮೂವರಿರಲ್ ಜೀವನದಿ |
ಕಷ್ಟವೇನಿಹುದಯ್ಯ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೬೮೨)

(ನಿಷ್ಠೆ+ಇಂದ+ಇಹ)(ಸೃಷ್ಟಿ+ಈಶಭಕ್ತಿ)(ಮೂವರ್+ಇರಲ್)(ಕಷ್ಟ+ಏನ್+ಇಹುದು+ಅಯ್ಯ)

ದಿನನಿತ್ಯದ ಉದರಂಭರಣೆಗಾಗಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ದುಡಿಯಲು ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ. ಕಷ್ಟದ ದಿನಗಳಿಗೆ ಆಸರೆಯಾಗಿ, ತೀವ್ರವಾದ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಿರುವ ಜೀವನದ ಸಂಗಾತಿ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ. ಈ ಮೂರನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟವೇನಿದೆ?
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Can there be difficulty in life when you have the following three?
An honest occupation to earn your livelihood,
A life partner who is friendly and faithful even in difficult times
And implicit devotion in God – Marula Muniya (682)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment