Monday, October 27, 2014

ವರ್ತಮಾನದಿ ತೃಪ್ತಿಯೊಡನುತ್ತಮತೆಯಾಶೆ (684)

ವರ್ತಮಾನದಿ ತೃಪ್ತಿಯೊಡನುತ್ತಮತೆಯಾಶೆ |
ಚಿತ್ತದ ಸಮಾಧಾನ ಹಸ್ತದುದ್ಯೋಗ ||
ಕರ್ತವ್ಯಕಿಂತು ಕಾವಡಿಯ ತೆರದಿಬ್ಭಾರ |
ಯಾತ್ರೆಯದರಿಂ ಪೂರ್ಣ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೬೮೪)

(ತೃಪ್ತಿ+ಒಡನೆ+ಉತ್ತಮತೆ+ಆಶೆ)(ಹಸ್ತದ+ಉದ್ಯೋಗ)(ಕರ್ತವ್ಯಕೆ+ಇಂತು)(ತೆರದಿ+ಇಬ್ಭಾರ)(ಯಾತ್ರೆ+ಅದರಿಂ)

ಸದ್ಯದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಮಾಧಾನದ ಜೊತೆ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದದು(ಉತ್ತಮತೆ)ದನ್ನು ಹೊಂದುವ ಬಯಕೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ನೆಮ್ಮದಿಗೋಸ್ಕರ ಕೈಗೆ ದೊರೆತಿರುವ ಒಂದು ಕೆಲಸ. ತನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಈ ರೀತಿ ಕಾವಡಿ(ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊರುವ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಭಾರವಾಗಿರುವ ಒಂದು ಅಡ್ಡೆ)ಯಂತೆ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಭಾರಗಳಿರಲು, ಮನುಷ್ಯನ ಭೂಲೋಕದ ಯಾತ್ರೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗುತ್ತದೆ.

(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Contentment in your present condition with a desire for betterment
Peace of mind and proper work for hands to do
Duties of human life like kavadi have two side-weights
The life pilgrimage becomes complete with these – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment