Friday, October 10, 2014

ಕ್ಷರ ಜಗತ್ತಿನೊಳಕ್ಷಯದ ವಾಸನೆಯ ಕಾಣ್ಬ (676)

ಕ್ಷರ ಜಗತ್ತಿನೊಳಕ್ಷಯದ ವಾಸನೆಯ ಕಾಣ್ಬ |
ವಿರಸ ಮಧ್ಯದಿ ಸರಸ ಸಿರಿಯನಾಶಿಸುವಾ ||
ವರವದಾರ‍್ಗುಂಟು ಸೃಷ್ಟಿಯ ಜಂತು ವರ್ಗದಲಿ |
ನರಜಾತಿಯೊಂದುಳಿದು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೬೭೬)

(ಜಗತ್ತಿನೊಳು+ಅಕ್ಷಯದ)(ಸಿರಿಯನ್+ಆಶಿಸುವ+ಆ)(ವರವು+ಅದು+ಆರ‍್ಗೆ+ಉಂಟು)(ನರಜಾತಿ+ಒಂದು+ಉಳಿದು)

ನಾಶವಾಗುವಂತಹ (ಕ್ಷರ) ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗೆ, ಶಾಶ್ವತದ ಜಾಡನ್ನು ಕಾಣುವ (ಕಾಣ್ಬ), ವೈಮನಸ್ಯ(ವಿರಸ)ದ ನಡುವೆ ವಿನೋದವಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವ ವಿಶೇಷ ಶಕ್ತಿ, ಸೃಷ್ಟಿಯ ಜೀವಕೋಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯಜಾತಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ಯಾರಿಗಿದೆ?
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

The gift of feeling the fragrance of the immortal in the moral world,
The gift of seeking the treasure of harmony in the midst of discord,
Who possesses this gift among the creatures of the world
Except the human kind? – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment