Tuesday, November 4, 2014

ಜೀವನವ ಶುಚಿಯೆನಿಸು ಜೀವನವ ರುಚಿಯೆನಿಸು (690)

ಜೀವನವ ಶುಚಿಯೆನಿಸು ಜೀವನವ ರುಚಿಯೆನಿಸು |
ದೈವದೊಂದಂಶ ಸಂಪುಟವೊಂದು ಜೀವ ||
ದೈವಪದಯೋಗ್ಯತೆಯ ಜೀವಿತಕೆಗಳಿಸಲದೆ |
ಜೀವಜಯಸಂಪ್ರಾಪ್ತಿ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೬೯೦)

(ದೈವದ+ಒಂದು+ಅಂಶ)(ಜೀವಿತಕೆ+ಗಳಿಸಲ್+ಅದೆ)

ಜೀವನವನ್ನು ನಿರ್ಮಲ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊ. ಅದನ್ನು ಸವಿಯೆನ್ನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿಕೊ. ಜೀವವು ದೈವದ ಪುಸ್ತಕದ ಒಂದು ಭಾಗವಷ್ಟೆ. ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಿ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪಾದಾರವಿಂದವನ್ನು ಸೇರುವ ಅರ್ಹತೆಯನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸಿಸಲ್ಲಿ ಅದೇ ಜೀವಕ್ಕೆ ಗೆಲುವಿನ ದಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Keep your life pure and make your life and abode of happiness,
You soul is a casket for God’s own portion,
Success in life you will attain when you acquire godliness
For your own life – Marula Muniya (690)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment