Monday, November 10, 2014

ಬದುಕೆಲ್ಲಮುಂ ಜನಕೆ ವರ್ತಕ ವ್ಯಾಪಾರ (692)

ಬದುಕೆಲ್ಲಮುಂ ಜನಕೆ ವರ್ತಕ ವ್ಯಾಪಾರ |
ತ್ರಿದಿವದೊಡನೆಯುಮಿನಿತು ಮುಯ್ ಮುಯ್ವುದೇಕೆ? ||
ಮದುವೆಯೌತಣದೊಳು ಮಳಿಗೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ |
ಹೃದಯಜೀವನ ಶೂನ್ಯ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೬೯೨)

(ತ್ರಿದಿವದ+ಒಡನೆಯುಂ+ಇನಿತು)(ಮುಯ್ವುದು+ಏಕೆ)(ಮದುವೆಯ+ಔತಣದ+ಒಳು)

ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಜೀವನವನ್ನು ಜನಗಳು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರದ ಸಾಧನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಸ್ವರ್ಗ(ತ್ರಿದಿವ)ಸುಖ ಅನುಭವಿಸುವಾಗಲೂ ದೇವತೆಗಳೊಡನೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಮಾಡುವುದೇಕೆ? ಮದುವೆಯ ಊಟವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅಂಗಡಿಯ ಸರಕುಗಳ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಹುದೇ? ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ವ್ಯಾಪಾರೀ ಮನೋಧರ್ಮದಿಂದಲೇ ಬಾಳುವುದಾದರೆ ಹೃದಯವಂತಿಕೆಯ ಬದುಕು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗುತ್ತದೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

All life has become the merchant’s trade to men!
Why do you complete and struggle against Heaven like this?
Business calculations even at the time of wedding feast!!
All life activity is devoid of heart-felt emotions – Marula Muniya (692)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment