Tuesday, November 11, 2014

ಜೀವನವಿವರ್ಧನೆಯೆ ನಿತ್ಯದೆನ್ನುದ್ಯೋಗ (693)

ಜೀವನವಿವರ್ಧನೆಯೆ ನಿತ್ಯದೆನ್ನುದ್ಯೋಗ |
ಆವ ಕಾಣಿಕೆಯನೀನದಕೀವೆಯೆನುತೆ ||
ಆವಗಂ ಕೇಳುತಿರುವಳ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಶಿಶುಗಳನು |
ಜೀವನೋದ್ಧೃತಿಗೊದಗೊ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೬೯೩)

(ನಿತ್ಯದ+ಎನ್ನ+ಉದ್ಯೋಗ)(ಕಾಣಿಕೆಯ+ನೀನ್+ಅದಕೆ+ಈವೆ+ಎನುತೆ)(ಜೀವನ+ಉದ್ಧೃತಿಗೆ+ಒದಗೊ)

ನನ್ನ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸವೂ ನಿನ್ನ ಜೀವನದ ಸೊಗಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕಾಗಿ ನೀನು ಯಾವ ಉಡುಗರೆಯನ್ನು ಕೊಡುವೆಯೆಂದು ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೇಳುತ್ತಿರುತ್ತಾಳೆ. ಜೀವನವನ್ನು ಸುಖಮಯಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗುವುದೇ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ನಾವು ಕೊಡುವ ಕಾಣಿಕೆ ಆಗಿದೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

“Working for the prosperity of world life is my daily occupation”
What’s your contribution for this prosperity of life?
Mother Nature thus asks her children time and again.
Join the venture for elevating life to excellence – Marula Muniya (693)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment