Wednesday, September 3, 2014

ಧಾನ್ಯವುಂಡಿಹ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿ ತೇಗುವುದೊಡನೆ (658)

ಧಾನ್ಯವುಂಡಿಹ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿ ತೇಗುವುದೊಡನೆ |
ನಾಣ್ಯಸಂಚಿಕೆಗಂತು ತಣಿವಪ್ಪುದುಂಟೆ? ||
ಪಣ್ಯವಾಗಿಸಿತೆಲ್ಲ ಮನುಜ ಬಂಧುತೆಯ ಹಣ |
ಸನ್ನೆಯದು ಕಲಿದೊರೆಗೆ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೬೫೮)

(ತೇಗುವುದು+ಒಡನೆ)(ನಾಣ್ಯಸಂಚಿಕೆಗೆ+ಅಂತು)(ತಣಿವು+ಅಪ್ಪುದು+ಉಂಟೆ)(ಪಣ್ಯ+ಆಗಿಸಿತು+ಎಲ್ಲ)(ಸನ್ನೆ+ಅದು)

ಊಟ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿ ತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ತೇಗುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಕೂಡಿಟ್ಟರೂ ತೃಪ್ತಿ ಏನಾದರೂ ಸಿಗುವುದೇ? ಹಣವೆನ್ನುವುದು ಮನುಷ್ಯ ಮನುಷ್ಯರ ಬಂಧುತ್ವವನ್ನು ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ(ಪಣ್ಯ)ದ ವಸ್ತುವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು ಕಲಿಯೆಂಬ ದೊರೆಯು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಡಲು ಚಿಹ್ನೆ (ಸನ್ನೆ).
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

When the stomach is full it sends out belches of satisfaction,
But would the money bag ever express such satisfaction?
Money has made all human relations quite commercial,
It is the symbol of Kali, the monarch of this age – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment