Friday, January 11, 2013

ಕಾಲವೆಂಬುದನಂತನದಿಯದರ ಅಲೆ ಸಾಂತ (348)

ಕಾಲವೆಂಬುದನಂತನದಿಯದರ ಅಲೆ ಸಾಂತ |
ವೇಳೆಯದು ಯುಗ ವರ್ಷ ಮಾಸ ದಿನ ಗಳಿಗೆ ||
ಪೀಳಿಗೆಗಳವರೊಡನೆ (ಸಕಲ) ಜನಪದ ಜನರು |
ಲೀಲೆಯದು ಲೆಕ್ಕವಿದು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೪೮)

(ಕಾಲ+ಎಂಬುದು+ಅನಂತ+ನದಿ+ಅದರ)(ವೇಳೆ+ಅದು)(ಪೀಳಿಗೆಗಳು+ಅವರ+ಒಡನೆ)(ಲೀಲೆ+ಅದು)(ಲೆಕ್ಕ+ಇದು)

ಕಾಲ ಎನ್ನುವುದು ಕೊನೆಯಿಲ್ಲದಿರುವ ಸಾಗರ. ಅದರೆ ಆ ಸಾಗರದ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಿದೆ (ಸಾಂತ). ಯುಗ, ವರ್ಷ, ತಿಂಗಳು, ದಿವಸ ಮತ್ತು ಗಳಿಗೆಗಳು, ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಮಾಪನವಷ್ಟೆ. ವಂಶಗಳು, ಎಲ್ಲಾ ಜನಸಮುದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಜನಗಳು ಇ...ದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತವೆ. ಇದೇ ಒಂದು ಆಟ ಮತ್ತು ಇದೇ ಒಂದು ತೆರನಾದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Times is an endless river but the waves rise, fall and end
Era, year, month, day and hour are different periods
Generations, all communities, all people flow through the periods
This is an account of the endless play – Marula Muniya (348)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment