Thursday, May 16, 2013

ಹುಳಿ ಮಾವಿನೆಳೆಕಾಯಿ ಮಾಗಿದರೆ ಮಧುಖಂಡ (424)

ಹುಳಿ ಮಾವಿನೆಳೆಕಾಯಿ ಮಾಗಿದರೆ ಮಧುಖಂಡ |
ಹಲವುದಿನಮಿನ್ನುಮಿರೆ ತಾನೆ ಕೊಳೆಯುವುದು ||
ಇಳುವುದಿಂತೊಳಿತು ಹೊಲಸಿಂ ಹೊಲಸಿನಿಂದೊಳಿತು |
ಫಲವೊಂದೆ ಹತ್ತು ರುಚಿ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೪೨೪)

(ಮಾವಿನ+ಎಳೆಕಾಯಿ)(ಹಲವುದಿನಂ+ಇನ್ನುಂ+ಇರೆ)(ಇಳುವುದು+ಇಂತು+ಒಳಿತು)(ಹೊಲಸಿನಿಂದ+ಒಳಿತು)

ಹುಳಿಯಾಗಿರುವ ಎಳೆಯ ಮಾವಿನಕಾಯಿಯು ಪಕ್ವವಾಗಿ ಹಣ್ಣಾದರೆ ಅದು ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ಬಹುಕಾಲ ಹಾಗೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಅದು ಕೊಳೆತು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೊಲಸಿನಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು ಇಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತೆಯೇ ಒಳ್ಳೆಯದರಿಂದ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಬರುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ಬೆಳೆಯಾದರೂ ರುಚಿ ಮಾತ್ರ ನಾನಾ ಪ್ರಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Sour tender mango turns into bowl sweetness when it becomes ripe
But when left in this condition for many days it rots
Thus comes good from filth and filth from good
Fruit in one, but tastes are many – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment