Wednesday, May 29, 2013

ಇರುವುದೇಕಿರಬೇಕದೇತಕೆನ್ನುವ ಸಖನೆ (433)

ಇರುವುದೇಕಿರಬೇಕದೇತಕೆನ್ನುವ ಸಖನೆ |
ಇರದೆ ನೀನೇನಪ್ಪೆ? ಬಯಸುವೆಯದೇನನ್ ||
ಇರುವುದಿಂತಿಲ್ಲದೊಡೆ ಮತ್ತೆಂತೊ ನಿಲುವುದದು |
ಮರಣ ಬರಿ ಮಾರ್ಪಾಟು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೪೩೩)

(ಇರುವುದು+ಏಕೆ+ಇರಬೇಕು+ಅದು+ಏತಕೆ+ಎನ್ನುವ)(ನೀನ್+ಏನ್+ಅಪ್ಪೆ)(ಬಯಸುವೆ+ಅದು+ಏನನ್)(ಇರುವುದು+ಇಂತು+ಇಲ್ಲದೊಡೆ)

ಇರತಕ್ಕದ್ದು ಅದು ಏತಕ್ಕಾಗಿ ಇರಬೇಕು? ಎನ್ನುತ್ತಿರುವ ಸ್ನೇಹಿತನೆ, ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀನು ಏನಾಗುತ್ತೀಯೆ? ನೀನು ಏನನ್ನು ತಾನೇ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವೆ? ಅದನ್ನೇನಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿರುವೆಯೇನು? ಇರುವುದು ಹೀಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ಯಾವ ವಿಧದಲ್ಲಾದರೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಾವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಅಷ್ಟೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

“Why do we exist and why should we exist” oh friend you ask
What else will you be if you can’t be so, what else do you desire for
If it doesn’t remain so, it has to remain in some other way
Death is merely a transformation – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment