Thursday, April 4, 2013

ಅರಿವೆಗೆಂದೆಳೆದ ನೂಲುರುಳುರುಳೆಯಾಗಿ ಕೈ (400)


ಅರಿವೆಗೆಂದೆಳೆದ ನೂಲುರುಳುರುಳೆಯಾಗಿ ಕೈ |
ಕೊರಳು ಕಾಲ್ಗಳ ಸುತ್ತಿ ಬಿಗಿದು ತೊಡಕಾಗಿ ||
ಸೆರೆವಿಡಿಯೆ ದಿಕ್ಕುತೋರದಿರೆ ಕಣ್ಕಣ್ ಬಿಡುತೆ |
ಕಿರುಚುತಿರುವನು ನರನು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೪೦೦)

(ಅರಿವೆಗೆ+ಎಂದು+ಎಳೆದ)(ನೂಲು+ಉರುಳು+ಉರುಳೆ+ಆಗಿ)

ಬಟ್ಟೆ(ಅರಿವೆ)ಯನ್ನು ನೇಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದ ದಾರವನ್ನು ಎಳೆದಾಗ, ಅದು ಉರುಳು ಉರುಳಾಗಿ ಅದನ್ನು ತಂದ ಮನುಷ್ಯನ ಕೈ, ಕತ್ತು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಂಡು, ಬಿಗಿದು ಸಿಕ್ಕಾಗಿ, ಅವನು ಬಂಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟಾಗ, ಅವನು ದಿಕ್ಕು ತೋರದೆ ದಿಗ್ಭ್ರಾಂತನಾಗಿ ಕಿರುಚುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಾಗಿದೆ ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನ ಬಾಳುವೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

The yarn spun for cloth twists itself into numerous noses
It tightens around hands, neck and legs and binds
Human being then blinks and blinks knowing not what to do
And cries in utter helplessness – Marula Muniya (400)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment