Wednesday, April 24, 2013

ಸಾಂತ ಜಗವಿದನಂತದೊಂದು ದರ್ಶನಖಂಡ (409)

ಸಾಂತ ಜಗವಿದನಂತದೊಂದು ದರ್ಶನಖಂಡ |
ಸ್ವಾಂತಕರಿದಾಕಾರ ಮಿತಿಯಿರದ ವಸ್ತು ||
ಆಂತರವ ನೋಡಲಾಖಂಡದೊಳಗಮನಂತ |
ತಂತುವೊಳು ಪಟದಂತೆ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೪೦೯)

(ಜಗ+ಇದು+ಅನಂತದ+ಒಂದು)(ಸ್ವಾಂತಕೆ+ಅರಿದು+ಆಕಾರ)(ನೋಡಲ್+ಆ+ಖಂಡದೊಳಗೆ+ಅನಂತ)

ಅನಂತವಾದದ್ದರಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಒಂದಂಶವಾಗಿರುವ ನಶ್ವರದ ಪ್ರಪಂಚ ಇದು. ತಿಳಿಯಲಾಗದ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಮಿತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಗೆ (ಸ್ವಾಂತಕೆ) ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ (ಅರಿದು). ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆ ಇಳಿದು ನೋಡಿದರೆ ಆ ಆಂಶಿಕವಾಗಿರುವುದರಲ್ಲೂ ನಾವು ಅನಂತವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಒಂದು ವಸ್ತ್ರ(ಪಟ)ದಲ್ಲಿರುವ ದಾರ(ತಂತು)ವನ್ನು ಕಂಡಂತೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

The finite world is only a finite segment of the Infinite
Unable is the mind to grasp the limitless and the formless
But when you reflect, you would find the Infinite in the future
As the cloth hiding in the yarn – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment