Friday, April 26, 2013

ವ್ಯತ್ಯಯವನಾನುತಿರೆ ಭೂನಭೋಗ್ರಹ ವೀಥಿ (411)

ವ್ಯತ್ಯಯವನಾನುತಿರೆ ಭೂನಭೋಗ್ರಹ ವೀಥಿ |
ರಥ್ಯೆಯೊಂದರೊಳೆಂತು ಮನುಜಗತಿ ನಿಲ್ಗುಂ ||
ನಿತ್ಯವೀ ಸೃಷ್ಟಿನದಿಯದರ ನೀರಲೆಮಾತ್ರ |
ಪ್ರತ್ಯೇಕವನುಚಣಂ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೪೧೧)

(ವ್ಯತ್ಯಯವನ್+ಆನುತ+ಇರೆ)(ಭೂ+ನಭೋ+ಗ್ರಹ)(ರಥ್ಯೆ+ಒಂದರೊಳ್+ಎಂತು)(ಸೃಷ್ಟಿನದಿ+ಅದರ)
(ನೀರ್+ಅಲೆಮಾತ್ರ)(ಪ್ರತ್ಯೇಕ+ಅನುಚಣಂ)

ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿರುವ ಗ್ರಹಗಳ ಪಥ(ವೀಥಿ)ಗಳು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಮನುಷ್ಯನ ಚಲನೆಯು ಒಂದೇ ಒಂದು ದಾರಿ(ರಥ್ಯೆ)ಯಲ್ಲಿ ಇರಲು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿಯುತ್ತಿರುವ ನದಿ. ಆದರೆ ಅದರ ನೀರಿನ ಅಲೆಯು ಮಾತ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ಷಣ(ಅನುಚಣ)ವೂ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

The course of the earth and the orbits of other heavenly bodies are constantly changing
How then can human conduct move only on the beaten track?
This river of creation is eternal but its water waves
Go on changing every moment – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment