Thursday, April 25, 2013

ಮಾಡುದದ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಳ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೃತಿಚತುರೆ (410)

ಮಾಡುದದ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಳ್ ಪ್ರಕೃತಿ ಕೃತಿಚತುರೆ |
ಗೂಢ ಭೇದವನಿರಿಸಿಹಳು ರೂಪ ಸಮದೊಳ್ ||
ಮೋಡವೆರಡು ಕ್ಷಣದೊಳೊಂದಂದವಿದ್ದೀತೆ? |
ಕ್ರೀಡೆ ವಿವಿಧತೆ ನವತೆ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೪೧೦)

(ಭೇದವನ್+ಇರಿಸಿಹಳು)(ಮೋಡ+ಎರಡು)(ಕ್ಷಣದೊಳ್+ಒಂದು+ಅಂದ+ಇದ್ದೀತೆ)

ಜಾಣತನ ಮತ್ತು ಕುಶಲತೆಯಿಂದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಕೃತಿಯು ತಾನು ಒಂದು ಸಲ ಮಾಡಿದ್ದುದನ್ನು ಪುನಃ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ರಹಸ್ಯವಾಗಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಸಮಾನವಾಗಿರುವ ಆಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅವಳು ಇರಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಒಂದು ಮೋಡವು ಎರಡು ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆಯೇನು? ಈ ರೀತಿ ನಾನಾಬಗೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಆಟವೇ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೊಸತನವನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತದೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Nature, the talented artist doesn’t create the same thing again
Subtle differences she preserves in the seemingly similar things
Do any two clouds ever look alike even for a moment?
Play is variety and novelty – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment