Tuesday, April 28, 2015

ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗದೊಂದು ಸದ್ಯ ದುಡಿವುದ್ಯೋಗ (766)

ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗದೊಂದು ಸದ್ಯ ದುಡಿವುದ್ಯೋಗ |
ಕಷ್ಟದಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ನಗು ನಗಿಪ ಸತಿಯಳ್ ||
ನಿಷ್ಠೆ ಪೂಜೆಯಗೊಂಡು ಧೈರ್ಯತುಂಬುವ ದೈವ- |
ವಿಷ್ಟಿರಲು ಚಿಂತೆಯೇಂ? - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೭೬೬)

(ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗೆ+ಅದು+ಒಂದು)(ದುಡಿವ+ಉದ್ಯೋಗ)(ದೈವವಿಷ್ಟು+ಇರಲು)

ನಿನ್ನ ಅನ್ನ, ವಸತಿ, ವಸ್ತ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ವರಮಾನ ತರುವ ಸದ್ಯಕ್ಕಿರುವ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ. ನಿನ್ನ ಕಷ್ಟಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿನಿಯಾಗಿ ಸಂತಸ ತರುವ ಸತಿ. ಶ್ರದ್ಧೆ(ನಿಷ್ಠೆ)ಯಿಂದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿದಾಗ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತುಂಬುವ ದೇವರು. ಇವಿಷ್ಟೂ ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಮೇಲೆ ಚಿಂತೆ ಏಕೆ ಮಾಡಬೇಕು?
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

A job at present to earn the daily bread,
A wife to share your sufferings and to keep you happy,
A deity to accept your faithful worship and to infuse self-confidence,
Why do you worry when you have all these? – Marula Muniya (766)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment