Tuesday, December 4, 2012

ಸ್ರಷ್ಟನಾವನೊ ಆತನಾರಾದೊಡೇಂ ನಿನಗೆ (324)

ಸ್ರಷ್ಟನಾವನೊ ಆತನಾರಾದೊಡೇಂ ನಿನಗೆ |
ಶಿಷ್ಟನಾಗಿಪೆಯ ಏನವನ ನೀನು ? ||
ಶಿಷ್ಟರನು ಮಾಡು ಒಡಹುಟ್ಟುಗಳ ಮೊದಲು ನೀನ್ |
ಸೃಷ್ಟಿಯಂಶವೆ ಕಾಣೊ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೨೪)

(ಸ್ರಷ್ಟನ್+ಆವನೊ)(ಆತನಾರ್+ಆದೊಡೇಂ)(ಶಿಷ್ಟನ್+ಆಗಿಪೆಯ)(ಸೃಷ್ಟಿ+ಅಂಶವೆ)

ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ ಬ್ರಹ್ಮನು (ಸ್ರಷ್ಟನ್) ಯಾರಾದರೇನು? ಅವನನ್ನು ನೀನು ಸಜ್ಜನನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವೆಯೇನು? ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರ ಬದಲು ಮೊದಲಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿರುವವರನ್ನು ಸಜ್ಜನರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಅಂಶವೇ ಆಗಿರುವ ಕಾರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನೇ ನೇರ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. (ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Whoever may be the Creator, it matters not who He is!
Can you reform Him as a person of great virtues?
First make your brothers, the embodiments of virtues
Know that you are also a part of creation – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment