Tuesday, December 11, 2012

ಸುರಪ ಚಾಪದ ಗಾತ್ರ ವಿಸ್ತಾರ ಭಾರಗಳ (329)

ಸುರಪ ಚಾಪದ ಗಾತ್ರ ವಿಸ್ತಾರ ಭಾರಗಳ |
ಧರೆಯಿಂದಲಳೆಯುವೆಯ ಕೈ ಮೊಳಗಳಿಂದೆ? ||
ಪರಮಾನುಭವದೊಳದ್ವೈತವೋ ದ್ವೈತವೋ |
ಅರಿಯುವನೆ ಬರಿ ತರ್ಕಿ? - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೨೯)
 
(ಧರೆಯಿಂದಲ್+ಅಳೆಯುವೆಯ)(ಪರಮಾನುಭವದೊಳು+ಅದ್ವೈತವೋ)

ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವ ಕಾಮನಬಿಲ್ಲಿನ (ಸುರಪ ಚಾಪದ) ದಪ್ಪ, ಉದ್ದಗಲ ಮತ್ತು ತೂಕಗಳನ್ನು ನೀನು ಭೂಮಿ(ಧರೆ)ಯಲ್ಲಿ ನಿಂತುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಮೊಣಕೈಗಳಿಂದ ಮೊಳ ಹಾಕಿ ಅಳೆಯುವೆಯೇನು? ಪರಮಾತ್ಮನ ಇರುವಿಕೆಯ ಅನುಭವಗಳಲ್ಲಿ ಅದ್ವೈತವಿದೆಯೋ ಅಥವಾ ದ್ವೈತವಿದೆಯೋ, ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ತರ್ಕ ಮಾತ್ರದಿಂದ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವೇನು?
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

The volume, extent and weight of the rainbow above
Can you measure in cubits from the earth?
Can a dry logician understand whether the experience
Of the Supreme Truth is monism or dualism? – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment