Thursday, December 6, 2012

ನಾನು ನಾನಾನೆನ್ನುತಿರುವೊಂದುಸಿರೆ ನಿನ್ನ (326)

ನಾನು ನಾನಾನೆನ್ನುತಿರುವೊಂದುಸಿರೆ ನಿನ್ನ |
ಮಾನಸದ ಚೀಲದಲಿ ತುಂಬಿ ಬೀಗುತಿರೆ ||
ತಾಣವದರೊಳಗೆಲ್ಲಿ ಬೇರೊಂದುಸಿರು ಹೋಗಲು |
ಕಾಣದದು ತತ್ತ್ವವನು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೨೬)

(ನಾನ್+ನಾನ್+ಎನ್ನುತಿರ+ಒಂದು+ಉಸಿರೆ)(ತಾಣ+ಅದರ+ಒಳಗೆ+ಎಲ್ಲಿ)(ಬೇರೆ+ಒಂದು+ಉಸಿರು)(ಕಾಣದು+ಅದು)

’ನಾನು ನಾನು’ ಎಂದೆನ್ನುತಿರುವ ಒಂದು ಉಸಿರು ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಚೀಲದೊಳಗೆ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಗರ್ವ(ಬೀಗು)ಪಡುತ್ತಿರಲು,
ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗಡೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಉಸಿರು ಹೋಗಲು ಸ್ಥಳ(ತಾಣ)ವೆಲ್ಲಿದೆ? ಈ ಅಹಂತೆಯು ನಿನ್ನ
ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ತತ್ತ್ವವನ್ನು ಅದು ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

When every breath that fills the bag of your mind
Shouts I, I and I and swells with ego
Where then is room for another breath there?
So it fails to see the Truth – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment