Thursday, December 27, 2012

ಸಾದೃಶ್ಯ ಭಸ್ಮವನು ಕಣ್ಣಿಗೆರಚುತೆ ಪ್ರಕೃತಿ (338)

ಸಾದೃಶ್ಯ ಭಸ್ಮವನು ಕಣ್ಣಿಗೆರಚುತೆ ಪ್ರಕೃತಿ |
ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನದರೊಳಿಡುತೆ ಕಚಕುಳಿಯ ||
ಶತ್ರುಮಿತ್ರಪ್ರಮಾದದ ಗುಳಿಗೆಯುಣಿಸುತ್ತೆ |
ನೃತ್ಯಕೆಳೆವಳು ಜನವ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೩೮)

(ಕಣ್ಣಿಗೆ+ಎರಚುತೆ)(ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್+ಅದರೊಳ್+ಇಡುತೆ)(ಗುಳಿಗೆ+ಉಣಿಸುತ್ತೆ)(ನೃತ್ಯಕೆ+ಎಳೆವಳು)

ಪ್ರಕೃತಿಯು ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ತರನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುವ (ಸಾದೃಶ್ಯ) ಒಂದು ಮಂಕು ಬೂದಿ(ಭಸ್ಮ)ಯನ್ನು ಮನುಷ್ಯರ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಎರಚುತ್ತಾಳೆ. ಆದರೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಭೇದ ಭಾವಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನಡುನಡುವೆ ಕಚಗುಳಿಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಾ, ವೈರಿ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರುಗಳೆಂಬ ಅಜಾಗ್ರತೆಗಳ (ಪ್ರಮಾದ) ಮಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಿಸುತ್ತಾ, ಜನಗಳನ್ನು ತನ್ನ ತಾಳಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕುಣಿಸುತ್ತಾಳೆ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Nature throws the magic dust into men’s eyes and makes them
Conscious of the similarity among them. At the same time
She also tickles them with the sense of difference
The she makes them eat the pill of faulty sense of
Friendship and enmity and drags them into the dance-concert- Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment