Monday, December 31, 2012

ಒಲಿದೊಲಿದು ಸಾರುವಳು ಕಣ್ಹೊಳಪ ಬೀರುವಳು (340)

ಒಲಿದೊಲಿದು ಸಾರುವಳು ಕಣ್ಹೊಳಪ ಬೀರುವಳು |
ಕಿಲಕಿಲನೆ ನಗಿಸುವಳು ಕಚಕುಳಿಗಳಿಕ್ಕಿ ||
ಮಲಗಿ ನೀಂ ನಿದ್ರಿಸಿರೆ ಕುಳಿಯೊಳಕ್ಕುರುಳಿಪಳು |
ಛಲಗಾತಿಯೋ ಪ್ರಕೃತಿ - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೪೦)

(ಒಲಿದು+ಒಲಿದು)(ಕಣ್+ಹೊಳಪ)(ಕಚಕುಳಿಗಳ್+ಇಕ್ಕಿ)(ನಿದ್ರಿಸಿ+ಇರೆ)(ಕುಳಿಯೊಳ್+ಒಕ್ಕು+ಉರುಳಿಪಳು)

ನಿನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮೋಹಿಸಿ ಹತ್ತಿರ ಬರುತ್ತಾಳೆ (ಸಾರುವಳು). ತನ್ನ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಬೀರುತ್ತಾಳೆ. ನಿನಗೆ ಕಚಕುಳಿಯಿಕ್ಕಿ ಕಿಲಕಿಲನೆ ನಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ. ನೀನೇನಾದರೂ ಮೈಮರೆತು ಮಲ...ಗಿಕೊಂಡು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡಿದರೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಒಂದು ಹಳ್ಳ(ಕುಳಿ)ದೊಳಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಬೀಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯು ಬಹಳ ಹಟಮಾರಿ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Appearing to be much pleased she comes near and throws enchanting glances
She tickles you and makes you laugh in ringing ripples
When you are fast asleep she hurls you into a ditch
Very obstinate in Nature – Marula Muniya (340)
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment