Thursday, November 29, 2012

ಈ ದಿನದ ಸುಖಕೆ ನೀನಿಂದಿನಾ ಲಾಭಕ್ಕೆ (321)

ಈ ದಿನದ ಸುಖಕೆ ನೀನಿಂದಿನಾ ಲಾಭಕ್ಕೆ |
ಗೈದ ಕರ್ಮದ ಭೂತವಿಂದೆ ಮಲಗುವುದೇಂ? ||
ಕಾದು ಹೊಂಚಿಟ್ಟೆಂದೊ ನಿನ್ನನೆತ್ತಲೊ ಪಿಡಿದು |
ವೇಧಿಸದೆ ತೆರೆಳದದು - ಮರುಳ ಮುನಿಯ || (೩೨೧)

(ನೀನ್+ಇಂದಿನಾ)(ಭೂತ+ಇಂದೆ)(ಹೊಂಚಿಟ್ಟು+ಎಂದೊ)(ನಿನ್ನನ್+ಎತ್ತಲೊ)(ತೆರೆಳದು+ಅದು)

ಈವತ್ತಿನ ನಿನ್ನ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಈವತ್ತಿನ ಲಾಭಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೀನು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮಗಳ ಫಲಗಳು ಸುಮ್ಮನಿರುತ್ತವೆಯೇನು? ಅವುಗಳು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದಂತೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕಾದಿದ್ದು ನಿನ್ನನ್ನು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಬಾಧಿಸದೆ(ವೇಧಿ) ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ.
(ಕೃಪೆ: ಶ್ರೀ. ಶ್ರೀಕಾಂತ್‍ ರವರ "ಮರುಳ ಮುನಿಯನ ಕಗ್ಗ - ತಾತ್ಪರ್ಯ")

Will the ghost of what you have done for today’s happiness and profit
Sleep today itself and take no revenge? What do you think?
It will bide time, pounce upon you at the right moment
And smash you before leaving you alone – Marula Muniya
(Translation from "Thus Sang Marula Muniya" by Sri. Narasimha Bhat)

No comments:

Post a Comment